Lawrlwythwch ein Canllawiau yn Rhad ac am Ddim

Lawrlwythwch un neu ragor o'n canllawiau, yn rhad ac am ddim, a phan fyddwch chi'n barod, gadewch i ni siarad. 

Gallwn gychwyn gyda gwerthusiad o'r opsiynau gwahanol sydd ar gael i chi ac yna, ar ôl i chi benderfynu pa un sydd orau i chi, gallwn eich helpu i'w droi'n realiti.  

I fusnesau yng Nghymru mae ein costau ymgynghori'n cael eu cyllido gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru a'u cyllido'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Arweiniad i’r Dreth ar gyfer Perchnogaeth Gweithwyr

Gynlluniau Cymhelliant Cyfranddaliadau

Canllaw ar ddod yn Weithiwr Gyfranddaliwr

Arweiniad i Ymddiriedolaethau Perchnogaeth Gweithwyr

Nodwch eich manylion i lawrlwytho canllaw