Digwyddiad. Cynllunio Olyniaeth: Dyfodol Eich Busnes

Cyngor proffesiynol am ddim. 19fed o Mawth 2024.

Os ydych chi'n berchennog cwmni sy'n ystyried gwerthu'ch busnes, ydych chi'n gwybod beth yw eich opsiynau?

Business succession planning event flyer with date and location.

Mae Perchnogaeth Gweithwyr yn opsiwn ymarferol sy'n cynyddu mewn poblogrwydd. Bu cynnydd o 37% mewn busnesau EO yn y DU rhwng 2022-2023, ac ar hyn o bryd mae 71 yng Nghymru gyda'r opsiwn yn dod yn fwy poblogaidd oherwydd y buddion unigryw a ddaw yn ei sgil megis:- 

  • Mae busnesau pryniant gan y gweithwyr yn dueddol o fod â gwell hanes o gynaliadwyedd
  • Nid oes angen chwilio am brynwr allano
  • Manteision treth deiniadol i berchnogion a gweithwyr
  • Yn cadw diwylliant, gwerthoedd ac etifeddiaeth y sylfaenydd/sefydlwyr

Os ydych wedi'ch lleoli yng Ngwynedd a'ch bod yn teimlo y gallai Perchnogaeth Gweithwyr fod yn ateb i'ch pryderon cynllunio olyniaeth, dewch draw i'n digwyddiad rhad ac am ddim ar y 19eg o Fawrth, 9yb-11yb yng Nghlwb Pêl-droed Porthmadog, i ddarganfod mwy. 

Byddwch yn cael mewnwelediad uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol adnoddau dynol a chyllid a chlywed sut y gwnaeth Dylan Huws, sylfaenydd Cwmni Da, ymadael yn Ilwyddiannus drwy EO. 

Newyddion Eraill

17/01/2024
Mae Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn ffordd gymharol syml i gwmni ddod yn eiddo i'r gweithwyr ac mae'n llawer symlach ei rheoli na dyrannu'r holl gyfranddaliadau i weithwyr yn unigol.