Digwydidd: Opsiynau Olyniaeth ar gyfer Perchnogion Busnes

Dydd Mawrth Ionawr 2024 12pm - Aberystwyth.

Opsiynau Olyniaeth ar gyfer Perchnogion Busnes

Bydd y digwyddiad yn tynnu sylw at y gwahanol opsiynau olyniaeth sydd ar gael i berchnogion busnes sy'n dymuno ymddeol. Bydd cwmni cyfreithiol o Gymru, Morgan LaRoche yn trafod agweddau allweddol gwerthu masnach a phrynu/prynu i mewn gan reolwyr. Cwmpas, Bydd tîm Perchnogaeth Gweithwy yn archwilio ymddiriedolaethau perchnogaeth gweithwyr a sut y gall busnesau Cymru elwa o ddod yn eiddo i weithwyr.

Byddwn hefyd yn clywed gan gynrychiolwyr busnesau sy'n eiddo i weithwyr am eu profiadau o berchnogaeth gweithwyr.

Mae cinio wedi'i gynnwys, yn ogystal â chyfle i rwydweithio â busnesau eraill a gweithwyr proffesiynol sy'n ffurfio'r ardal leol.

12:00 – 12:15: Cyrraedd a choffi

12:15 – 13:45: Cyflwyniadau

Morgan LaRoche – Opsiynau Olyniaeth a gwerthiannau masnach

Perchnogaeth gweithwyr Cwmpas – PG fel opsiwn olyniaeth

Astudiaethau achos gan fusnesau PG

13:45 -14:30: Cinio bwffe a rhwydweithio.

 

Dyddiad: Dydd Mawrth Ionawr 2024. 

Lleoliad: AberInnovation, Aberystwyth

Wales business succession event poster with date and venue.

Newyddion Eraill

17/01/2024
Mae Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn ffordd gymharol syml i gwmni ddod yn eiddo i'r gweithwyr ac mae'n llawer symlach ei rheoli na dyrannu'r holl gyfranddaliadau i weithwyr yn unigol.