Dathlu Twf Perchnogaeth Gweithwyr (Employee Ownership - EO) yng Nghymru

Digwyddiad busnes unigryw sy'n dathlu twf rhyfeddol yn y nifer o fusnesau sydd dan berchnogaeth y gweithwyr yng Nghymru.16/05/24.

Dyddiad:  16ain Mai 2024, 12y.h – 4y.h.

Lleoliad:  Hercules Room, Portmeirion, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER

Rydym yn falch iawn o estyn y gwahoddiad arbennig hwn i chi a'ch cydweithwyr i ymuno â ni ar gyfer digwyddiad busnes unigryw sy'n dathlu twf rhyfeddol Perchnogaeth Gweithwyr yng Nghymru.

Gyda’r nifer o fusnesau sydd yn cael eu trosglwyddo i berchnogaeth y gweithwyr yn tyfu ar raddfa ddigynsail, yn y digwyddiad hwn, byddwn yn dathlu ymroddiad y busnesau a chryfder y sector. Mae'r ymrwymiad i Berchnogaeth Gweithwyr yng Nghymru wedi sbarduno llwyddiant busnes, yn ogystal â meithrin diwylliant o gydweithio, arloesi a chydgyfrifoldeb yn y gweithle a’r gymuned.

Dyma gipolwg ar gynnwys y digwyddiad:

  • Prif areithiau gan arweinwyr o fewn y diwydiant yn taflu goleuni ar arwyddocâd perchnogaeth gweithwyr yn nhirwedd busnes Cymru.
  • Trafodaeth banel diddorol yn cynnwys gweithwyr ac arweinwyr yn rhannu eu profiadau, heriau, a llwyddiannau o fewn busnesau dan berchnogaeth y gweithwyr.
  • Cyfleoedd i rwydweithio, chyfnewid syniadau, a meithrin cysylltiadau gwerthfawr o fewn y gymuned fusnes EO.
  • Awyrgylch dathlu llawn gwerthfawrogiad, a chydnabyddiaeth am gyflawniadau’n sector busnes sydd ym mherchnogaeth y gweithwyr yng Nghymru.

Cynhelir y digwyddiad yn y Gymraeg a’r Saesneg a bydd offer cyfieithu ar gael.

Er mwyn sicrhau eich lle yn yr achlysur arbennig hwn cofrestrwch am ddim yma i sicrhau eich lle ar yr achlysur cofiadwy hwn. Edrychwn ymlaen at ddathlu gyda chi ac arddangos cryfder EO yng Nghymru.

Edrychwn ymlaen at ddathlu cryfder y sector gyda chi ac i ddiolch ichi am eich cefnogaeth barhaus.

Promoting Employee Ownership event in Portmeirion, Wales, 2024.

Newyddion Eraill

17/05/2024
With the original founders moving on, the ownership of the business will be transferred to Orchard’s staff from October 1st this year, when an employee owned trust will own and manage the company.
17/01/2024
Mae Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn ffordd gymharol syml i gwmni ddod yn eiddo i'r gweithwyr ac mae'n llawer symlach ei rheoli na dyrannu'r holl gyfranddaliadau i weithwyr yn unigol.