Digwyddiad: Busnes er Da: Cofleidio Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Ymunwch â ni yn y digwyddiad rhad ac am ddim hwn i glywed gan dîm Cwmpas a dysgu mwy am pam mae cyfrifoldeb cymdeithasol yn beth da ac yn gwneud synnwyr busnes!

Byddem wrth ein bodd yn eich gweld yn ein digwyddiad 'Busnes er Da: Cofleidio Cyfrifoldeb Cymdeithasol' ar 21st Chwefror 2024.

Yn y digwyddiad byddwn yn trafod pwysigrwydd busnesau cymdeithasol a pherchnogaeth gweithwyr, i'n cymunedau ac i economi gogledd Cymru. Mae'r digwyddiad hwn yn cychwyn cyfres o weithgareddau ar draws Gwynedd ac Ynys Môn yn hyrwyddo pwysigrwydd busnesau cymdeithasol, a pherchnogaeth gweithwyr, gydag ymgynghorwyr Cwmpas yn gweithio gydag entrepreneuriaid a busnesau cymdeithasol ar draws y ddwy sir.

Ymunwch â ni yn y digwyddiad rhad ac am ddim hwn i glywed gan dîm Cwmpas a dysgu mwy am pam mae cyfrifoldeb cymdeithasol yn beth da ac yn gwneud synnwyr busnes!

 

Dyddiad: 21st Chwefror 2024

Amser: 11yb – 3yp

Lleoliad: Clwb Rygbi Bro Ffestiniog, Stad Ddiwydiannol Llwyn y Gell, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3NE

Social responsibility event flyer with Welsh and English text.

Newyddion Eraill

17/01/2024
Mae Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn ffordd gymharol syml i gwmni ddod yn eiddo i'r gweithwyr ac mae'n llawer symlach ei rheoli na dyrannu'r holl gyfranddaliadau i weithwyr yn unigol.