A yw perchnogaeth gweithwyr yn gallu bod yn llwybr olyniaeth llwyddiannus i fusnesau deintyddol?

I nifer o weithwyr deintyddol proffesiynol uwch, mae cynllunio ar gyfer olyniaeth o ran perchnogaeth yn her. Wrth gwrs, gellir gwerthu practisau i brynwyr mawr corfforaethol, ond mae dewisiadau eraill ar gael.

Darganfyddwch sut y gwnaeth eraill hynny

Ar 22 Ebrill 2021, cynhaliodd tîm Perchnogaeth Gweithwyr Cymru weminar a oedd yn canolbwyntio ar y cyfle i weithwyr fod yn berchen ar fusnesau deintyddol trwy ddefnyddio dull Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr. Efallai y bydd y wybodaeth yn y weminar hon o ddiddordeb i Feddygon Teulu hefyd sy’n chwilio am ddatrysiad i'w cynlluniau nhw ar gyfer olyniaeth.

Roeddem ni’n falch iawn o gael croesawu Mick Allen, George Warmisham a Malcolm Lynch i fod yn siaradwyr gwadd yn y weminar.

Mae George Warmisham yn Gyfarwyddwr ac yn Ymddiriedolwr Practis Deintyddol Gateway, a leolir yn Y Fenni. Maent wedi newid i drefniant Perchnogaeth Gweithwyr er mwyn eu helpu i gadw eu tîm gwerthfawr gyda'i gilydd. Maent wedi dewis model 'wedi'i ddal mewn ymddiriedolaeth', anuniongyrchol yn 'arddull John Lewis'. Gwyliwch y fideo hwn er mwyn clywed mwy am eu profiad.

Sut y gallwn ni helpu

Sut y gallwn ni helpu Mae rhoi cynllun Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr ar waith yn golygu cryn dipyn o waith cynllunio a gallwn ddarparu hynny ar eich rhan, wedi'i gyllido'n llawn. Gallwn eich tywys drwy'r broses gyfan, er mwyn i chi gael y canlyniad iawn ar eich cyfer chi, eich busnes a'ch gweithwyr.

Cysylltwch â Ni

Bydd ein Harfarniad Opsiynau wedi'i ariannu'n llawn yn ystyried sut y gall Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr weithio i'ch cwmni chi.

Astudiaethau Achos