Wavehill Consulting

Mae Mark Willis yn sylfaenydd a Chyfarwyddwr gydag Ymgynghorwyr Wavehill. Cwmni ymchwil cymdeithasol o Aberaeron yw Wavehill. Mae'n gweithio i awdurdodau lleol, cyrff y Llywodraeth a'r trydydd sector. Maen nhw'n gwerthuso gweithrediadau sefydliadau ac yn cynnal ymchwil i'r farchnad i'w helpu i wella eu harferion gwaith. Fe aethon nhw at Berchnogaeth Gweithwyr er mwyn darparu model olyniaeth effeithiol a llwybr ymadael i'r cyfarwyddwyr pan ddaw'r amser.