Penseiri Loyn a'r Cwmni

Esbonia'r sylfaenydd a'r Prif Bensaer, Chris Loyn, fod ei gwmni wedi dewis mynd am Berchnogaeth Gweithwyr am ei fod yn sylweddoli bod llwyddiant Lyon a'r Cwmni yn fenter tîm ac roedd eisiau cydnabod a gwobrwyo hyn o fewn strwythur y cwmni. Mae Loyn a'r Cwmni o Benarth yn arbenigo mewn prosiectau pensaernïol o bob maint, o estyniadau neu newidiadau i dai unigol i gynlluniau mawr ar gyfer cartrefi.