Datrysiadau perchnogaeth gweithwyr gan ymgynghorwyr arbenigol.

P'un a ydych chi'n ystyried camu'n ôl, gwerthu neu ymchwilio am ffordd wahanol o ymgysylltu â'ch gweithwyr, gallem gael yr ateb perchnogaeth gweithwyr i chi.

Ydy eich busnes wedi ei leoli yng Nghymru? Rydym yn darparu cymorth ymgynghoriaeth pwrpasol, wedi'i ariannu'n llawn, i'ch helpu i benderfynu a yw perchnogaeth gweithwyr (PG) yn ateb cywir i chi a'ch busnes.
Group of people posing outdoors on sunny day.

Perchnogaeth uniongyrchol gan weithwyr

Mae gweithwyr yn dod yn berchnogion cyfranddaliadau unigol: gan ddefnyddio cynlluniau cyfranddaliadau manteision treth

Dental team smiling with patient in clinic.

Perchnogaeth anuniongyrchol gan weithwyr

Model yr Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr (YPG): cedwir cyfranddaliadau ar y cyd ar ran yr holl weithwyr.

Three businessmen in industrial warehouse setting.

Perchenogaeth gweithiwr cyfunol/hybrid

Cyfuniad o berchnogaeth cyfranddaliadau uniongyrchol a chyfunol.

Sut y gallwn ni helpu

P'un a ydych chi'n ystyried gwerthu'ch busnes, camu'n ôl fel rhan o gynllun olyniaeth, neu'n chwilio am ffordd wahanol o ymgysylltu ac ysgogi eich gweithlu, mae perchnogaeth gweithwyr yn ateb y dylech fod yn ei ystyried.

Mae nifer o lwybrau posibl y gallwch chi a'ch busnes eu lleihau. O berchnogaeth uniongyrchol gan weithwyr, perchnogaeth anuniongyrchol gan weithwyr (cyd-ddal cyfranddaliadau gan ddefnyddio EOT), neu i gyfuno'r ddau (model hybrid o berchnogaeth gweithwyr). Gall ein hymgynghorwyr perchnogaeth gweithwyr profiadol ac arbenigol helpu i reoli'r broses gyfan i chi – gyda'n cyngor a'n cefnogaeth wedi'i ariannu'n llawn.

Os hoffech drafod perchnogaeth gweithwyr ymhellach a dysgu sut y gallwn eich helpu gyda'ch cynlluniau olyniaeth, cysylltwch â ni.

Gall fod yn benderfyniad mawr iawn i'w wneud, ond gyda ni wrth eich ochr, rydych chi, eich busnes a pherchnogion gweithwyr y dyfodol mewn dwylo diogel iawn.

Image not displayed; content missing.

Gwerthuso busnes

Gallwn asesu eich busnes, darparu cyngor ar yr holl ddewisiadau o ran olyniaeth a’ch helpu i ddewis y llwybr gorau i chi.

White blank image with no content.

Ymgysylltu ag aelodau staff a’r bwrdd

Gallwn gydweithio â pherchnogion, rheolwyr, cyfarwyddwyr a gweithwyr cyflogedig er mwyn sicrhau bod pawb yn cael ei gynnwys ac yn deall y broses.

White background without any visible content.

Prisio

Gallwn eich helpu gyda phrisiad annibynnol o'ch busnes.

Image not displayed; description unavailable.

Datblygu arweinyddiaeth

Gallwn gydweithio â gweithwyr cyflogedig allweddol a fydd yn ymgymryd â chyfrifoldebau rheoli busnes gan sicrhau bod y sgiliau a’r hyder ganddynt sydd eu hangen arnynt.

White background with no content displayed.

Cyngor ar Strwythur y Fargen

Gallwn eich helpu i benderfynu ar strwythur y fargen orau, yn seiliedig ar amgylchiadau ariannol a phersonol. Gallwn eich cysylltu â benthycwyr addas lle bo hynny'n briodol.

White space, no content displayed.

Cyngor ar FaterionTreth

Gallwn ddarparu cyngor ar y rhyddhad treth a’r rhannu elw di-dreth y gallai cwmnïau y mae gweithwyr cyflogedig yn berchen arnynt fod yn gymwys i’w cael.

White space, no image to describe.

Cyngor parhaus

Unwaith y bydd y cytundeb wedi'i selio, gallwn ddarparu cyngor parhaus; Dod â pherchnogaeth gweithwyr yn eich busnes yn fyw.

Newyddion

17/01/2024
Mae Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn ffordd gymharol syml i gwmni ddod yn eiddo i'r gweithwyr ac mae'n llawer symlach ei rheoli na dyrannu'r holl gyfranddaliadau i weithwyr yn unigol.

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud