Datrysiadau perchnogaeth gweithwyr gan ymgynghorwyr arbenigol.

P'un a ydych chi'n ystyried camu'n ôl, gwerthu neu ymchwilio am ffordd wahanol o ymgysylltu â'ch gweithwyr, gallem gael yr ateb perchnogaeth gweithwyr i chi.

Ydy eich busnes wedi ei leoli yng Nghymru? Rydym yn darparu cymorth ymgynghoriaeth pwrpasol, wedi'i ariannu'n llawn, i'ch helpu i benderfynu a yw perchnogaeth gweithwyr (PG) yn ateb cywir i chi a'ch busnes.
Group of people posing outdoors on sunny day.

Perchnogaeth uniongyrchol gan weithwyr

Mae gweithwyr yn dod yn berchnogion cyfranddaliadau unigol: gan ddefnyddio cynlluniau cyfranddaliadau manteision treth

Dental team smiling with patient in clinic.

Perchnogaeth anuniongyrchol gan weithwyr

Model yr Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr (YPG): cedwir cyfranddaliadau ar y cyd ar ran yr holl weithwyr.

Three businessmen in industrial warehouse setting.

Perchenogaeth gweithiwr cyfunol/hybrid

Cyfuniad o berchnogaeth cyfranddaliadau uniongyrchol a chyfunol.

Sut y gallwn ni helpu

P'un a ydych chi'n ystyried gwerthu'ch busnes, camu'n ôl fel rhan o gynllun olyniaeth, neu'n chwilio am ffordd wahanol o ymgysylltu ac ysgogi eich gweithlu, mae perchnogaeth gweithwyr yn ateb y dylech fod yn ei ystyried.

Mae nifer o lwybrau posibl y gallwch chi a'ch busnes eu lleihau. O berchnogaeth uniongyrchol gan weithwyr, perchnogaeth anuniongyrchol gan weithwyr (cyd-ddal cyfranddaliadau gan ddefnyddio EOT), neu i gyfuno'r ddau (model hybrid o berchnogaeth gweithwyr). Gall ein hymgynghorwyr perchnogaeth gweithwyr profiadol ac arbenigol helpu i reoli'r broses gyfan i chi – gyda'n cyngor a'n cefnogaeth wedi'i ariannu'n llawn.

Os hoffech drafod perchnogaeth gweithwyr ymhellach a dysgu sut y gallwn eich helpu gyda'ch cynlluniau olyniaeth, cysylltwch â ni.

Gall fod yn benderfyniad mawr iawn i'w wneud, ond gyda ni wrth eich ochr, rydych chi, eich busnes a pherchnogion gweithwyr y dyfodol mewn dwylo diogel iawn.

Image not displayed; content missing.

Gwerthuso busnes

Gallwn asesu eich busnes, darparu cyngor ar yr holl ddewisiadau o ran olyniaeth a’ch helpu i ddewis y llwybr gorau i chi.

White blank image with no content.

Ymgysylltu ag aelodau staff a’r bwrdd

Gallwn gydweithio â pherchnogion, rheolwyr, cyfarwyddwyr a gweithwyr cyflogedig er mwyn sicrhau bod pawb yn cael ei gynnwys ac yn deall y broses.

White background without any visible content.

Prisio

Gallwn eich helpu gyda phrisiad annibynnol o'ch busnes.

Image not displayed; description unavailable.

Datblygu arweinyddiaeth

Gallwn gydweithio â gweithwyr cyflogedig allweddol a fydd yn ymgymryd â chyfrifoldebau rheoli busnes gan sicrhau bod y sgiliau a’r hyder ganddynt sydd eu hangen arnynt.

White background with no content displayed.

Cyngor ar Strwythur y Fargen

Gallwn eich helpu i benderfynu ar strwythur y fargen orau, yn seiliedig ar amgylchiadau ariannol a phersonol. Gallwn eich cysylltu â benthycwyr addas lle bo hynny'n briodol.

White space, no content displayed.

Cyngor ar FaterionTreth

Gallwn ddarparu cyngor ar y rhyddhad treth a’r rhannu elw di-dreth y gallai cwmnïau y mae gweithwyr cyflogedig yn berchen arnynt fod yn gymwys i’w cael.

White space, no image to describe.

Cyngor parhaus

Unwaith y bydd y cytundeb wedi'i selio, gallwn ddarparu cyngor parhaus; Dod â pherchnogaeth gweithwyr yn eich busnes yn fyw.

Newyddion

17/05/2024
With the original founders moving on, the ownership of the business will be transferred to Orchard’s staff from October 1st this year, when an employee owned trust will own and manage the company.
17/01/2024
Mae Ymddiriedolaeth Perchenogaeth gan y Gweithwyr yn ffordd gymharol syml i gwmni ddod yn eiddo i'r gweithwyr ac mae'n llawer symlach ei rheoli na dyrannu'r holl gyfranddaliadau i weithwyr yn unigol.

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud